Bądź moim głosem!

Na terenach rolnych Europy jest coraz mniej czajek. Dzieje się tak, ponieważ intensywne rolnictwo doprowadziło do dramatycznego ograniczenia powierzchni siedlisk ptaków i źródeł ich pokarmu. Dlatego nowa polityka rolna Unii Europejskiej musi wziąć pod uwagę ochronę przyrody. W nadchodzących miesiącach Parlament Europejski podejmie decyzje dotyczące przyszłych dotacji wartych wiele miliardów euro. Przemów w imieniu czajki i innych zagrożonych zwierząt, wysyłając przesłanie do swoich reprezentantek i reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Wszystko, czego potrzebujesz to: smartfon, tablet lub komputer z mikrofonem.

Populacja czajki w Europie zmniejsza się od dziesięcioleci. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce od roku 2007 liczebność tego gatunku spadła o 66%. Odpowiada za to przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa przyczyniająca się do zanikania terenów podmokłych i ekstensywnie użytkowanych łąk. W jej wyniku czajki nie znajdują już wystarczająco dużo pokarmu i przestrzeni do życia.

Jeśli chcemy ochronić czajki, zające, trzmiele i inne zwierzęta związane z krajobrazem rolnym, musimy działać natychmiast. Udziel zagrożonym zwierzętom swojego głosu! Nagraj przesłanie do swoich reprezentantek i reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Unia Europejska musi podjąć działania zmierzające w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku.

Z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirusa, głosowanie nad przyszłością wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej zostało przesunięte na jesień. Ale niektóre ważne decyzje są już podejmowane. Dlatego musimy działać już teraz!

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z BirdLife Europe wzywa do wszechstronnej reformy polityki rolnej:

Przestrzeń dla przyrody: Potrzebujemy więcej przestrzeni dla czajki i innych zwierząt związanych z krajobrazem rolnym. Przynajmniej 10% powierzchni każdego gospodarstwa rolnego musi służyć zachowaniu bioróżnorodności.

Środki dla przyrody: Musimy nagradzać europejskich rolników za działania na rzecz ochrony przyrody – potrzebujemy na to 15 miliardów euro rocznie.

Przemiana dla przyrody: Potrzebujemy takich dotacji, które pozwolą na transformację europejskiego rolnictwa. Chcemy stopniowego wycofywania dopłat obszarowych, opartych wyłącznie na areale, na rzecz wspierania działań prośrodowiskowych. Nie możemy pozwolić, by obecne destrukcyjne podejście obowiązywało w przyszłości. 

Dowiedz się więcej.