„Ozvi se“ kampaň za reformu Společné zemědělské politiky

Dříve běžný druh naší krajiny čejka chocholatá mizí z celé Evropy. A nejenom ona. Kvůli intenzivnímu zemědělství ubývá míst, kde mohou ptáci žít, hnízdit a hledat potravu. Evropská unie musí jednat a přijmout novou zemědělskou politiku, která upřednostní ochranu přírody a krajiny před ziskem. V nadcházejících měsících bude Evropský parlament rozhodovat o budoucnosti zemědělských dotací ve výši několika miliard eur. Podpořte čejku a další ohrožené druhy a nahrajte vzkaz svým zástupcům v Evropském parlamentu. Jediné, co potřebujete, je chytrý telefon, tablet nebo stolní počítač s mikrofonem.

Populace čejky chocholaté v Evropě po celá desetiletí klesá, v České republice od roku 1982 téměř o 90 %. Hlavní příčinou je intenzifikace zemědělství, v rámci něhož došlo k odvodňování podmáčených luk a k zániku šetrně obhospodařovaných travních porostů. Kvůli tomu čejky přišly o většinu hnízdního prostředí s dostatkem potravy.

Pokud chceme zachránit čejky, zajíce, čmeláky a další živočichy v naší krajině, právě teď je nejvyšší čas. Ozvěte se za ně a nahrajte zprávu svým zástupcům v Evropském parlamentu. EU musí podniknout kroky a změnit zemědělství tak, aby bylo šetrnější k přírodě.

Kvůli koronavirové krizi bylo hlasování o nové podobě Společné zemědělské politice EU posunuto až na podzim. Některá rozhodnutí se nicméně začnou přijímat už před létem, takže ozvat se musíme už teď.

Společně s dalšími ochranářskými organizacemi požadujeme komplexní reformu zemědělské politiky:

Prostor pro přírodu: Potřebujeme více prostoru pro čejky a ostatní živočichy v zemědělské krajině - pro remízky a další krajinné prvky by mělo být vyčleněno nejméně 10 % výměry na každé farmě.

Peníze pro přírodu: Je třeba ocenit evropské zemědělce za ochranu přírody - 15 miliardami eur ročně.

Změna pro přírodu: Potřebujeme dotace, které budou měnit způsob hospodaření v Evropě, ne jen podporovat intenzivní zemědělství – postupné ukončení přímých dotací čistě založených na výměře.

Chcete-li se dozvědět více o našich požadavcích, klikněte zde.