„Ozvi se“ kampaň za reformu Společné zemědělské politiky

Koroptev polní, dříve běžný druh naší zemědělské krajiny, mizí z celé Evropy. A nejenom ona. Kvůli intenzivnímu zemědělství ubývá míst, kde mohou ptáci žít, hnízdit a hledat potravu. Evropská unie musí jednat a přijmout novou zemědělskou politiku, která upřednostní ochranu přírody a krajiny před ziskem. V nadcházejících měsících bude Evropský parlament rozhodovat o budoucnosti zemědělských dotací ve výši několika miliard eur. Podpořte koroptev a další ohrožené druhy a nahrajte vzkaz svým zástupcům v Evropském parlamentu. Jediné, co potřebujete, je chytrý telefon, tablet nebo stolní počítač s mikrofonem.

Populace koroptve v Evropě po celá desetiletí klesá, v České republice od roku 1982 o více než 90 %. Hlavní příčinou je intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina, ve které chybí celková pestrost pěstovaných plodin, meze a remízky. Pod tlakem pesticidů vymizela i celá řada planě rostoucích rostlin a na ně navázaný hmyz. Koroptve tak přišly o vhodné hnízdního prostředí a dostatek potravy.

Pokud chceme zachránit koroptve, zajíce, čmeláky a další živočichy v naší krajině, tak právě teď je ten nejvyšší čas. Ozvěte se za ně a nahrajte zprávu svým zástupcům v Evropském parlamentu. EU musí podniknout kroky a změnit zemědělství tak, aby bylo šetrnější k přírodě.
Kvůli koronavirové krizi bylo hlasování o nové podobě Společné zemědělské politice EU posunuto až na podzim. Už zbývá jen několik týdnů do hlasování. 

Společně s dalšími ochranářskými organizacemi požadujeme komplexní reformu zemědělské politiky:

Prostor pro přírodu: Potřebujeme více prostoru pro koroptve a ostatní živočichy v zemědělské krajině - pro přírodní prvky by mělo být vyčleněno nejméně 10 % výměry na každé farmě.
Peníze pro přírodu: Je třeba ocenit evropské zemědělce za ochranu přírody - 15 miliardami eur ročně.
Změna pro přírodu: Potřebujeme dotace, které budou měnit způsob hospodaření v Evropě, ne jen podporovat intenzivní zemědělství – řešením je postupné ukončení přímých dotací čistě založených na výměře.

Chcete-li se dozvědět více o našich požadavcích, klikněte zde.