Kreuzfahrtschiff - Foto NABU-Hapke.jpg

Kreuzfahrtschiff mit Rußwolke - Foto:NABU/Hapke